Đôi nét giới thiệu về Marketing Manager

Đôi nét về Phan Thi Kim Loan - Marketing Manager của Hội nghị truyền hình AVer

Đôi nét tiểu sử Phan Thi Kim Loan - Marketing Manager của Hội Nghị Truyền Hình AVer

 

TIỂU SỬ PHAN THI KIM LOAN

Phan Thi Kim Loan hiện tại là Marketing manager của Hội nghị truyền hình AVer. Tính đến nay, Phan Thi Kim Loan đã có 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Marketing, đặc biệt là Digital marketing, và đã đồng hành cùng công ty được gần 2 năm (từ tháng 11/2018 - đến nay).

  • 2012-2015: Học cấp 3 tại Trường THPT Đặng Huy Trứ
  • 2015 - 2019: Học đại học tại Trường ĐH Kinh tế Đà Nẵng
  • 12/2019: Làm việc tại Hội nghị truyền hình AVer vị trí Marketing Manager

SỨ MỆNH

  • Phát triển thương hiệu hội nghị truyền hình AVer công ty lên một tầm cao mới
  • Giúp cho những sản phẩm/dịch vụ hội nghị truyền hình  AVer đến được tay của nhiều người tại Việt Nam và trên thế giới
  • Xây dựng đội ngũ Marketing của công ty vững mạnh và hiệu quả
Custom loading...