Cách sử dụng phần mềm điều khiển từ xa AVer Webtool

Phần mềm điều khiển từ xa AVer Webtool và cách sử dụng

Phần mềm Webtool giúp hỗ trợ người dùng truy cập từ xa vào thiết bị hội nghị truyền hình Aver. Nó được thiết kế nhằm cho phép người dùng có thể truy cập vào thiết bị Aver EVC cũng như điều khiển camera, cấu hình, thiết lập cuộc gọi... trên trình duyệt web và mạng internet ở bất kỳ đâu. Ngoài ra, người dùng vẫn dễ dàng điều khiển, quan sát cuộc họp webtool, lưu lại cấu hình, lưu sổ địa chỉ liên lạc, update firmware một cách nhanh chóng và tiện lợi nhờ vào tính năng của webtool.

Có 5 lựa chọn trên màn hình menu Home: Cam Ctrl, Dial, danh bạ, lịch sử cuộc gọi, và Setting. Khi chạy Aver EVC, màn hình menu Home sẽ được hiển thị. Đơn giản chỉ cần sử dụng các nút để di chuyển giữa các lựa chọn và bấm để chọn. Bạn có thể dễ dàng đặt một cuộc gọi và chọn số liên lạc trang web hoặc trong danh bạ, lịch sử cuộc gọi, hoặc Dial. Các quản trị viên có thể thiết lập một mật khẩu bảo mật để ngăn chặn những thay đổi để thiết lập hệ thống và truy cập webtool.

Cách sử dụng phần mềm điều khiển từ xa Webtool của Aver

Webtool cho phép bạn truy cập vào hệ thống hội nghị truyền hình Aver EVC bằng một trình duyệt internet. Bạn có thể xem camera, kiểm soát giao diện màn hình và điều khiển từ xa. Bạn cũng có thể truy cập vào danh bạ để thêm, chỉnh sửa và xóa các mục, xem và tải về các lịch sử cuộc gọi, cập nhật hệ thống, và khôi phục lại các thiết lập trước đó của bạn.

Truy cập trình duyệt internet và Kích hoạt tính năng Webtool Admin

1.    Truy Nhập địa chỉ IP EVC của bạn vào ô URL. Kích hoạt tính năng Web Admin _ phải được kích hoạt và bạn sẽ cần phải nhập mật khẩu quản trị để đăng nhập

2.    Trong trang Webtool, bạn có thể truy cập tiếp theo:

Các tùy chọn trên giao diện truy cập phần mềm điều khiển từ xa Webtool

•    Điều khiển camera
•    Danh bạ
•    Call History
•    Thiết lập
•    Liên hệ

2.1 Điều khiển camera

•    Trong trang Webtool, nhấp điều khiển camera
•    Màn hình video và điều khiển từ xa sẽ xuất hiện. Bạn có thể sử dụng tất cả các nút trên màn hình và điều khiển từ xa như bạn thường khi bạn sử dụng hội nghị truyền hình của bạn. Để trở về Webtool chính, click vào nút Home

2.2 Thêm, Chỉnh sửa và Xóa danh bạ

•    Trong trang webtool, nhấp vào mục Danh bạ.
•   Trong trang danh bạ, bạn có thể sửa đổi các mục danh bạ bằng cách nhấn New Site, Chỉnh sửa trang web, xóa trang web và New Group.

Bạn cũng có thể tải về các mục danh bạ điện thoại và tải chúng lên một thiết bị hội nghị truyền hình Aver EVC khác. Các tập tin được lưu có thể được chỉnh sửa bằng phần mềm bảng tính.

2.3 Tải về mục Danh bạ

•    Click Tải về Danh bạ.
•    Bạn sẽ được nhắc nhở để mở, lưu hoặc hủy bỏ các hoạt động. Nhấp vào Lưu.
•    Xác định vị trí vào nơi bạn muốn lưu các tập tin. Nhấp vào Lưu.
•    Bạn sẽ được nhắc nhở để mở file hoặc đóng hộp thông báo khi tải về cạnh tranh.

Câu hỏi thường gặp khi sử dụng AVer Webtool

1. Tại sao tôi không thể truy cập vào Webtool?

•    Kiểm tra xem bạn đã nhập đúng địa chỉ hệ thống IP của Aver EVC trên trình duyệt web chưa
•    Đảm bảo HTTP Port 80 được mở trong các thiết lập tường lửa của bạn.
•    Kiểm tra thiết lập trên hệ thống để xác nhận webtool quản trị viên được kích hoạt.

2. Danh bạ điện thoại có chức năng như thế nào?

Danh bạ cho phép bạn lưu trữ, chỉnh sửa và xóa thông tin liên lạc, nhóm liên lạc theo thể loại, danh bạ tìm kiếm và thực hiện cuộc gọi. Các nhóm và các trang web tên của số liên lạc trong thư mục sẽ được hiển thị theo thứ tự chữ cái. Bạn cũng có thể sử dụng các webtool để chỉnh sửa các mục danh bạ.

3. Quản trị viên có quyền gì trong webtool?

Các quản trị viên cho phép bạn đặt mật khẩu để ngăn chặn người sử dụng trái phép từ việc thay đổi các thiết lập hệ thống, truy cập webtool, và tính năng VCLink.

Custom loading...