Cấu hình lần đầu và cách thực hiện cuộc gọi hội nghị truyền hình

 

CẤU HÌNH LẦN ĐẦU TIÊN

Lần đầu tiên sử dụng, hệ thống sẽ hướng dẫn bạn cấu hình từng bước. Sau khi cấu hình xong người dùng sẽ sử dụng hệ thống EVC.

1    -  Kết nối thiết bị hội nghị truyền hình AVer EVC vào nguồn điện, sau khi EVC khởi động lên bạn sẽ thấy hướng dẫn cài đặt hiện lên. Nhấn icon-01 để bắt đầu cấu hình. 

hướng dẫn cấu hình lần đầu tiên

2    –Ngôn Ngữ: Lựa chọn Ngôn Ngữ cho hệ thống EVC

3    – Nhấn icon-01 để chọn danh sách các ngôn ngữ được hỗ trợ. Chọn nút icon mũi tên lên hoặc icon mũi tên xuống để di chuyển đến ngôn ngữ muốn chọn. Sau khi lựa chọn, bấm nút icon mũi tên phải để chuyển đến nút “ Next” rồi nhấn icon-01

hướng dẫn chọn ngôn ngữ  

4    – Tiếp tục thực hiện các bước hướng dẫn và hoàn tất cấu hình

5    – Chọn finish và “ Go to home menu” để trở về màn hình chính.

hướng dẫn hoàn tất cấu hình

6    – Chọn icon cuộc gọi để bắt đầu thực hiện cuộc gọi

 

CÁCH THỰC HIỆN CUỘC GỌI

1. Chọn Dial hoặc bấm phím icon cuộc gọi trên điều khiển

cách thực hiện cuộc gọi hội nghị truyền hình aver 01

-    Call to: Nhập địa chỉ IP hoặc dịa chỉ  SIP URI ( ví dụ: sip:username:password@host:port)

cách thực hiện cuộc gọi hội nghị truyền hình aver 02

-    Call Type: Chọn giao thức kết nối H.323 hoặc SIP 

cách thực hiện cuộc gọi hội nghị truyền hình aver 03

-    Call Quality: Chất lượng cuộc gọi – Chọn băng thông cuộc gọi từ 64kbps tới 4Mbps. Với băng thông cuộc gọi là 1Mbps sẽ lên được chất lượng HD 720p.

cách thực hiện cuộc gọi hội nghị truyền hình aver 04

2. Chọn Phonebook – Chọn điểm cầu cần kết nối 

cách thực hiện cuộc gọi hội nghị truyền hình aver 05

cách thực hiện cuộc gọi hội nghị truyền hình aver 06

Bấm – Call icon cuộc gọi để thưc hiện cuộc gọi.

3.    Chọn History – Lịch sử cuộc gọi. – Chọn điểm cầu cần kết nối 

 

cách thực hiện cuộc gọi hội nghị truyền hình aver 07

 cách thực hiện cuộc gọi hội nghị truyền hình aver 08

Bấm – Call icon cuộc gọi để thưc hiện cuộc gọi.

4.    Thiết lập cuộc gọi nhanh:

- Lưu điểm cầu hay gọi tương ứng với số từ 0 tới 9 để ghi nhớ điểm cầu nào gắn với số mấy.

cách thực hiện cuộc gọi hội nghị truyền hình aver 09

cách thực hiện cuộc gọi hội nghị truyền hình aver 10

- Bấm và giữ phím số tương ứng với điểm cầu cần gọi nhanh để thực hiện cuộc gọi.

Custom loading...