Hướng dẫn cấu hình hệ thống mạng nhanh

Ví dụ: IP mặc định của hệ thống: 192.168.0.1

Chú ý thay đổi địa chỉ IP trên thiết bị EVC ngay lần đầu tiên thiết lập

Có 03 trường hợp thiết lập đối với hầu hết các hệ thống mạng cho hội nghị truyền hình

1.    Cấu hình trực tiếp IP Public

2.    Cấu hình IP nội bộ (Phía bên trong tường lửa với Port forwarding). Xem xét bảng bên dưới để thiết lập mở port cho tường lửa

3.    Sử dụng Gatekeeper H.460 vượt tường lửa. Xem xét bảng bên dưới để thiết lập mở port cho tường lửa

Bảng cấu hình mở port cho tường lửa đối với thiết bị hội nghị truyền hình Aver EVC (Chú ý cấu hình mở port trên tường lửa trước khi cấu hình trên thiết bị EVC).

Bảng cấu hình mở port cho tường lửa

Trường hợp 1 – Cấu hình trực tiếp IP Public ( Ngoài tường lửa).

Thiết bị EVC sẽ được đặt IP tĩnh kết nối trực tiếp ra Internet

1.    Từ màn hình chính chọn “Home” => chọn “Setting” 

Bước 1 Cấu hình trực tiếp IP Public

2.    Chọn “ Network”  

Bước 2 Cấu hình trực tiếp IP Public - chọn Network

3.    Chọn “ LAN configuration”

Bước 3 cấu hình mạng LAN

4.    Trong bảng “Obtain IP address”  chọn “ Static IP”

5.    Nhập “địa chỉ IP” , “Subnet mask”, “ Default gateway”

6.    Chọn Apply -> Enter  

7.    Chọn “Home” trên Remote để về màn hình chính

8.    Chọn   Để bắt đầu thực hiện cuộc gọi.

Trường hợp 2 – Cấu hình IP nội bộ ( Phía trong tường lửa sử dụng Port forwarding)

Thiết bị EVC kết nối với Internet qua tường lửa

1.    Từ màn hình chính chọn “Home” => chọn  “Setting” 

2.    Chọn “ Network”  

3.    Chọn “ LAN configuration”

4.    Trong bảng “Obtain IP address”  chọn “ Static IP”

Bước 3,4,5,6 Cấu hình IP nội bộ

5.    Nhập “địa chỉ IP” , “Subnet mask”, “ Default gateway”

6.    Chọn Apply -> Enter  

7.    Chọn “Back” trên Remote để về màn hình trước ( Nếu bạn có thiết lập H.323 ALG thì bỏ qua tới bước 10.

8.    Tại mục Network chọn “ firewall”

Bước 8,9 của Cấu hình IP nội bộ

9.    Trong mục “Nat configuration” chọn on và nhập địa chỉ IP Public vào ô “ Nat Public (WAN) address”.

10.    Chọn “home” để trở về màn hình chính

11.     Chọn   để bắt đầu thực hiện cuộc gọi.

Trường hợp 3: Sử dụng H460 Gatekeeper Vượt tường lửa

Sử dụng H460 Gatekeeper Vượt tường lửa

1.    Từ màn hình chính chọn “Home” =>  “Setting” 

2.    Chọn “ Network”  

3.    Chọn “ LAN configuration”

4.    Trong bảng “Obtain IP address”  chọn “ Static IP”

5.    Nhập “địa chỉ IP” , “Subnet mask”, “ Default gateway”

6.    Chọn Apply -> Enter  

7.    Trong mục Network chọn “Gatekeeper” -> Enter  

8.    Nhập IP Gatekeeper vào ô “ Gatekeeper IP address” và enable “ Use Gatekeeper”

Bước thiết lập IP Gatekeeper

9.    Chọn “ Enable H.460 firewall traversal”

10.    Chọn “home” để trở về màn hình chính

11.     Chọn   để bắt đầu thực hiện cuộc gọi

Custom loading...