Các vấn đề liên quan đến âm thanh của hệ thống hội nghị truyền hình AVer

1. Tại sao tôi không thể tắt tiếng mảng micrô?

Vui lòng rút phích cắm cáp micro và cắm lại.

2. Tại sao âm thanh kém khi kết nối với MIC của bên thứ 3?

Vui lòng kiểm tra kết nối trên hệ thống mixer hoặc Hệ thống AV.

3. Tôi phải làm gì khi tiếng ồn xung quanh quá lớn?

Vui lòng nhấn ''Settings'' > ''Video/Audio'' > ''Microphone'' and giảm ''MIC Gain Level''.

4. Tôi có thể sử dụng micrô ngoài như thế nào?

Vui lòng nhấn ''Settings'' > ''Video/Audio'' > ''Microphone'' và chọn ''Audio in'' là ''MIC Input Source'' của bạn.

5. Tại sao tôi không thể nghe tiếng từ microphone đa hướng của hệ thống hội nghị truyền hình khi tôi sử dụng thêm micrô bên ngoài?

Bạn chỉ có thể chọn MIC in (micrô của VC) hoặc Audio in (micron ngoài) làm đầu vào âm thanh của hệ thống hội nghị truyền hình.

6. Điểm cuối của các thương hiệu khác có thể hỗ trợ chế độ phát hiện bằng giọng nói của EVC900 không?

Vâng. Vui lòng kiểm tra xem hệ thống điểm cuối của bạn có nằm trong danh sách khả năng tương thích của chúng tôi hay không.

7. Cả âm thanh đầu ra HDMI1 và HDMI2 có đồng thời không?

Nếu cả hai HDMI1 và HDMI2 được kết nối, hệ thống sẽ chỉ xuất nguồn từ HDMI1.

8. Đầu vào âm thanh có hỗ trợ hủy tiếng vang không?

Có.

9. Tôi có thể kết nối bao nhiêu microphone?

Dòng EVC có thể kết nối đồng thời lên tới 4 micrô.

Custom loading...