VCLink & ScreenShare cùng những tình huống thường gặp

Phần mềm VCLink và ScreenShare là 2 phần mềm được người dùng rất ưa chuộng khi dùng trên thiết bị hội nghị truyền hình. Và khi sử dụng những ứng dụng này sẽ không tránh khỏi việc có thắc mắc và tình huống không thể giải đáp.

Và sau đây chúng tôi sẽ giúp bạn những câu hỏi phổ biến và cách giải quyết chúng khi sử dụng phần mềm VCLink và ScreenShare trên hệ thống hội nghị truyền hình:

 

Tôi có thể tìm VCLink ở đâu?

  • Bạn có thể sử dụng thiết bị di động iPad, iPhone hoặc Android của mình để tải VCLink xuống miễn phí trong cửa hàng ứng dụng có liên quan.


Tại sao tôi không thể sử dụng VCLink trên điện thoại di động iPhone / iPad / Android của mình?

  • Nếu bạn sử dụng 3G để đăng nhập VCLink , hãy đảm bảo chuyển tiếp cổng được thực hiện cho cổng 50000 ~ 50001 và trạng thái của hệ thống.
  • Nếu bạn sử dụng Wi-Fi, hãy kiểm tra AP của nó chia sẻ cùng một mạng LAN với hệ thống hội nghị truyền hình của bạn không.

 

Tại sao tôi không thể chia sẻ ảnh chụp hoặc hình ảnh từ VCLink?

  • Vui lòng kiểm tra xem hệ thống hội nghị truyền hình của bạn có đang bật hay không, tính năng chia sẻ chỉ khả dụng khi cuộc gọi được thiết lập.

 

Tại sao tôi không thể chia sẻ video trực tiếp từ điện thoại Android?

  • Đó là một hạn chế từ Andorid.

 

Tại sao tôi không thể đăng nhập ScreenShare?

  • Nếu bạn sử dụng 3G để đăng nhập VCLink , hãy đảm bảo chuyển tiếp cổng được thực hiện cho cổng 50000 ~ 50001 và trạng thái của hệ thống.
  • Nếu bạn sử dụng Wi-Fi, hãy kiểm tra AP của nó chia sẻ cùng một mạng LAN với hệ thống hội nghị truyền hình của bạn.

 

Tại sao tôi không thể sử dụng ScreenShare?

  • Vui lòng kiểm tra xem hệ thống hội nghị video của bạn có đang bật hay không, tính năng chia sẻ chỉ khả dụng khi cuộc gọi được thiết lập.

 

Custom loading...