Hướng dẫn sử dụng phần mềm AVer PTZApp

Hướng dẫn sử dụng phần mềm AVer PTZApp

Vui lòng truy cập http://www.aver.com> Support > Download Center > Conferencing System để tải xuống AVer PTZApp. Sau khi tải xuống, nhấp đúp vào tệp và làm theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất cài đặt.
Chuỗi sản phẩm AVer EVC đạt giải thưởng vàng MIT

Chuỗi sản phẩm AVer EVC đạt giải thưởng vàng MIT

Chuỗi sản phẩm AVer EVC đạt giải thưởng vàng MIT hân hạnh nhận Giải thưởng này được tổ chức bởi Cục Phát triển Công nghiệp Đài Loan của Bộ Kinh tế và thẩm phán các công ty phát triển các sản phẩm Đài Loan chất lượng cao, được thiết kế thanh lịch và hiệu quả về chi phí.
Custom loading...